Technologie stosowane w automatyce przemysłowej i instalacjach grzewczych wymagają specjalistycznej wiedzy. Bezpieczeństwo użytkowników tych systemów i bezpieczeństwo osób zatrudnionych w firmie, a także oczekiwania, by instalacje i urządzenia funkcjonowały bezawaryjnie – to wszystko sprawia, że prace związane z branżą ciepłowniczą i urządzeniami przemysłowymi warto powierzyć fachowcom.

Właśnie dlatego wśród naszych pracowników znajdują się wyłącznie osoby o potwierdzonych kwalifikacjach i doświadczeniu w branży. Zajmujemy się serwisowaniem i przeglądami kotłów, przewodów i pozostałych elementów instalacji Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej, a także urządzeń i systemów automatyki przemysłowej. Świadczymy również usługi monitoringu, który umożliwia bieżącą kontrolę stanu systemów oraz urządzeń. Dzięki monitoringowi wiemy, czy pracują one poprawnie, a wszelkie nieprawidłowości wykrywamy natychmiast po ich wystąpieniu. Ta systematyczna kontrola pracy C.O., C.W.U. i systemów automatyki pozwala Państwu uniknąć awarii i kosztownych napraw.

Serwis
Naprawa regulatorów.Naprawa siłowników.Naprawa pomp cyrkulacyjnych.Diagnostyka oraz naprawa układów sterowaniaOkresowe przeglądy układów sterowania.

Eksplatacja węzłów cieplnych
Czyszczenie filtrów.Kontrola ciśnienia w naczyniach przeponowych.Uzupełnianie wody w instalacji odbiorcy.Kontrola układu pomiarowego.Kontrola pracy pomp.Prace związane z utrzymaniem dobrego stanu technicznego SWC.

Monitoring pracy węzła
Informacje o temperaturach.Odczyt danych z liczników ciepła.Kontrola układu pomiarowego.Kontrola pracy pomp.

WizualizacjeEksploatacja węzła cieplnego Katowice

Sprawdź